ÜRÜN PORTFÖYÜ

Remote Valve Tissue Expanders

Doku Genişleticiler

Ürüne Genel Bakış
  • Yuvarlak form.
  • Dikdörtgen form.
  • Silindirik kavisli.
  • Silindirik düz.
  • Hilal form.
Rahatlatan garanti : GCA Konfor Garantisi
GCA meme implantları,
rüptür ve kapsül kontraktürüne karşı yaşam boyu garanti sağlayan GCA Konfor Garantisi ile sunulur.